Chu kỳ bán hàng dài - kẻ thù số 1 của phân bổ ngân sách trong SEO

Mô hình phân bổ là cách phổ biến nhất để định lượng lợi tức đầu tư tiếp thị, nhưng không phải công ty nào cũng có thể sử dụng chúng thành công. Chu kỳ bán hàng dài (+90 ngày) là kẻ thù lớn nhất của mô hình phân bổ, thường gây bất lợi cho các kênh như SEO vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận sớm.