Kỳ bí thế giới mộ cổ táng treo trong hang ở Suối Bàng Việt Nam

Những quan tài phân bố tại các hang ở xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã cho thấy nét văn hóa tâm linh khá đặc biệt của vùng núi này.