Chế độ dinh dưỡng nâng cao sức đề kháng và miễn dịch cơ thể

Hiện nay, chưa có một giải pháp điều trị đặc hiệu các bệnh do virus nói chung và bệnh Covid-19 nói riêng, mà việc điều trị hoàn toàn theo triệu chứng của bệnh.