Hà Nam: 116 bài thi điểm 10, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,12%

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hà Nam có 8.227 thí sinh dự thi, trong đó có 8.155 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,12%. Trong đó, có 116 bài thi các môn đạt điểm 10.