Những thông tin thú vị về hiệp hội yến sào Việt Nam

Ngành nghề yến sào tại Việt Nam hiện nay đã có những bước tăng trưởng vô cùng rõ rệt. Yến sào được biết đến là sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và thương mại lớn. Vì vậy cần một tổ chức có tâm và có tầm giúp xây dựng mối liên kết bền vững trong thị trường nuôi và bán.