Bảo Lộc, Lâm Đồng đang là tâm điểm bất động sản nghĩ dưỡng tương lai

Sở hữu lợi thế thiên nhiên và con người, Lâm Đồng được đánh giá rất cao về khả năng phát triển lâu dài. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của Covid-19 nhưng thị trường nhà đất Lâm Đồng có nhiều chuyển biến rõ rệt