Giá tiêu hôm nay 1/12: Giao động trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 1/12 nằm trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêu kết trái thấp, khiến nỗi lo được giá mất mùa cho vụ mới tăng cao.