CEO Nguyễn Thu Hà: Người phụ nữ thép đứng sau chuỗi 60 cửa hàng ‘Bánh tươi mỗi ngày Fresh Garden’

CEO Nguyễn Thu Hà là một trong những tên tuổi nổi tiếng của giới kinh doanh lĩnh vực Bakery ở Việt Nam. Sau 10 năm dẫn dắt doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, lần đầu tiên bà chủ của Fresh Garden có những chia sẻ về khó khăn, thách thức trong quá trình gây dựng thương hiệu Việt.