The First Beauty Center – Mô hình Spa thành công, kẻ dẫn dắt thị trường kinh doanh Spa tại Việt Nam trong những năm tới.

Thành Công Của Hệ thống nhượng quyền Spa: The First Beauty Center đến từ đâu? Đây là Mô hình Spa mới nhất tại Việt Nam kết hợp tinh hoa giữa các dịch vụ Clinic Hàn Quốc (chăm sóc sắc đẹp chuyên sâu) và Health care (Chăm sóc sức khoẻ của Trung Hoa) trong một Spa để đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh trên cùng một mặt bằng.