CEO Nguyễn Trúc Phương “Khẩu trang y tế ưu tiên dành cho người Việt”

Anh Nguyễn Trúc Phương là được biết đến là một người anh lớn hiền hậu, đầy tình yêu trong ngành dược, và rất tâm huyết với khách hàng. Là người thuyền trưởng, lèo lái, dẫn dắt rất nhiều “con thuyền” với phương châm “kinh doanh phụng sự xã hội”