Ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm OCOP cấp tỉnh

Chiều 25.9, Hội đồng đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP tỉnh (Chương trình “Mỗi xã 1 sản phẩm”) đã tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm OCOP năm 2020.