Bài thơ TA ĐỨNG YÊN ĐỂ ĐẤT NƯỚC CHUYỂN MÌNH của Nhà giáo Vũ Dũng

Trong lúc đại dịch căng thẳng này, "chỉ cần yên khi Tổ Quốc' là tôi đã làm được rất nhiều cho Tổ Quốc. Đố là tâm sự của Nhà giáo Vũ Dũng ở Thái Nguyên cùng bài thơ TA ĐỨNG YÊN ĐỂ ĐẤT NƯỚC CHUYỂN MÌNH. Vậy còn bạn thì sao?