Con có thể mua một giờ của bố không?

Đây chỉ là một lời nhắc rất ngắn ngủi gửi đến cho tất cả những ai đang làm việc vất vả cho cuộc sống của mình. Chúng ta đừng để thời gian vuột mất khỏi bàn tay mà hãy dành thời gian cho những người thực sự quan trọng với chúng ta, những người gần gũi với chúng ta nhất. Hãy luôn dành thời gian bên người thân yêu nhiều hơn nhé!