5 kỹ năng làm việc quan trọng trong thời đại mới

Nhiều người cho rằng để đáp ứng những yêu cầu trong thời đại mới chỉ cần tập trung trau dồi kiến thức chuyên môn mà không cần quá chú trọng đến kỹ năng làm việc. Đây là một suy nghĩ sai lầm ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất làm việc và cơ hội thăng tiến của bạn vì sự chuẩn bị này là chưa đầy đủ.