Hai nhà khoa học đoạt Nobel Kinh tế 2020

Hai nhà kinh tế học của Đại học Stanford (Mỹ) sẽ chia đôi 10 triệu kronor Thụy Điển, khoản tiền thưởng của Giải Nobel Kinh tế năm 2020, nhờ công trình nghiên cứu cải tiến lý thuyết đấu giá và sáng kiến về các hình thức đấu giá mới.