Chân dung người phụ nữ hiện đại: Thành công trong sự nghiệp nhưng cuộc sống chỉ gói gọn hai từ “giản dị”

Ít có ai với nhiều thành tựu trong sự nghiệp mà không gặp khó khăn, thách thức cuộc sống. Và chị Julie Fam cũng vậy, chị đã bước ra khỏi vùng an toàn, đến một đất nước mới để lập nghiệp và thay đổi cuộc đời mình.