Sơn Fujisu đạt Chứng Nhận Hợp Quy Quốc Gia QCVN 08:2020/BCT - Minh chứng sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

Công ty CPLD Sơn Nhật Bản (Sơn Fujisu)  tự hào là một trong những đơn vị áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất đã chính thức nhận được Chứng nhận quốc gia QCVN 08:2020/BCT về giới hạn hàm lượng chì trong sơn. Đây là minh chứng cho cam kết cao nhất của Fujisu về chất lượng sản phẩm và an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.