Doanh nhân Trương Thị Diệp: Con đường thành công không trải hoa hồng

Với vai trò là chủ sở hữu doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thời trang, phụ kiện, doanh nhân Trương Thị Diệp đã chinh phục thành công con đường kinh doanh khiến nhiều người đàn ông phải nể phục.