Nguyễn Quang - Chàng trai thế hệ gen Z thành công bằng những nguyên tắc riêng

Sinh ra trong một xã hội ảnh hưởng nhiều bởi internet và công nghệ, Nguyễn Quang có cơ hội cập nhật những xu hướng tiến bộ một cách nhanh chóng, luôn phát triển và sẵn sàng thay đổi hướng đi sự nghiệp của mình bằng kiến thức và sự hiểu biết về thế giới xung quanh. Chàng trai gen Z ấy luôn học hỏi và phát triển trau dồi bản thân.