Nghệ nhân Nguyễn Phương Hồng, chủ Vườn Lan Lê Sơn (Hòa Bình) chia sẻ về ngành công nghiệp lan trong mùa dịch Covid-19

Tại Chương trình Gala Truyền thông và Biểu dương “Rạng Rỡ Việt Nam năm 2020” vừa qua, ông Nguyễn Phương Hồng, Chủ vườn lan Lê Sơn được tôn vinh là Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn tiêu biểu năm 2020.