GB VietNam: gợi ý những xu hướng thời trang mới 2021

Lĩnh vực thiết kế thời trang chưa bao giờ nguội dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 và giới trẻ, đặc biệt là nữ giới luôn là cảm hướng cho các nhà thiết kế.