Skinlax - Doanh nghiệp “xanh”: “lợi nhuận luôn là yếu tố xếp sau, ý thức cộng đồng mới là cốt lõi!”

“Cân bằng hệ sinh thái", “Bảo vệ động vật", “Bảo vệ môi trường" hiện nay là những vấn đề mà cả xã hội quan tâm. Skinlax là một trong những doanh nghiệp “xanh" hàng đầu đang chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường sống.