Phỏng vấn nhà đầu tư trẻ tuổi về thị trường Bất động sản

Anh Lê Thành Đạt – một nhà đầu tư tuy rằng tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã đạt được những thành công nhất định trong việc đầu tư Bất Động Sản – chia sẻ về thị trường bất động sản hiện nay và phương hướng đầu tư của anh trong thời gian tới.