Bài toàn nhân lực IT trong làn sóng công nghệ Blockchain tại Việt Nam

Tại sự kiện "World Blockchain Web 3.0 Marvels HCMC 2023" giữa Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra tại TP.HCM sáng 8/6, các chuyên gia đánh giá cao tiềm năng của công nghệ blockchain tại Việt Nam. Kéo theo đó là nhu cầu nhân lực chất lượng để khai phá những tiềm năng to lớn này.