ThreeB NFT Marketplace là gì? Tóm tắt về ThreeB NFT Marketplace

NFT (Non – Fungible Token) đã tạo được sức hút đột biến trong cuối năm 2022. Mặc cho xu hướng giảm giá của thị trường, doanh số và khối lượng giao dịch NFT tang đột biến bất chấp sự hỗn loạn trong ngành công nghiệp tiền mã hóa do sự sụp đổ của FTX. Nắm bắt được nhu cầu to lớn trong việc mua bán và trao đổi các vật phẩm NFT, ThreeB đã và đang tiến hành kế hoạch phát triển ThreeB NFT Marketplace trong hệ sinh thái của mình.