Phương pháp dạy hát các ca khúc mang âm hưởng dân ca cho sinh viên thanh nhạc

TÓM TẮT Khai thác các ca khúc mang âm hưởng dân ca vào trong giảng dạy, ngoài việc góp phần hoàn thiện hơn về kỹ thuật thanh nhạc còn làm nổi bật giá trị thẩm mỹ trong âm nhạc dân tộc...