Trung tâm chứng nhận chất lượng và phát triển doanh nghiệp Đồng hành cùng doanh nghiệp

Đăng bởi Minh Trí

14/09/2023 11:41

Nhân tố quyết định tốc độ tăng trưởng và phát triển của các quốc gia và nền kinh tế hiện nay chính là nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với khoa học - công nghệ (KH&CN) và đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất hiện đại.

Đối với Việt Nam, vai trò của khoa học - công nghệ trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng. Trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng, khoa học - công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu, là nền tảng, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) là tổ chức Khoa học Công nghệ tiêu biểu trong việc nghiên cứu, xây dựng những đề án, chương trình, nội dung, giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển KT-XH. Được thành lập, quản lý bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm là nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, dự án, chương trình trong lĩnh vực quản lý chất lượng hàng hóa, kiểm định chất lượng sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn, chống gian lận thương mại và phát triển thương hiệu. Thực hiện dịch vụ KH&CN: Tư vấn, phản biện khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm. 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình trong những năm qua trung tâm đã xây dựng triển khai và tổ chức các chương trình diễn đàn kinh tế, các hội thảo khoa học, chương trình phổ biến kiến thức cho Doanh nghiệp, người lao động nắm bắt được tình hình phát triển kinh tế, kết quả thành tựu khoa học, phổ biến kiến thức chuyên ngành về sở hữu trí tuệ, chất lượng hàng hoá, chống hàng giả, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số. Các chương trình đều nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các Bộ, ban, ngành trung ương, các cơ quan, sở ngành của các địa phương và đặc biệt của các doanh nghiệp, doanh nhân. 

Trung tâm đã và đang trao tới cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam trong suốt những năm qua những giá trị thiết thực và bền vững. QCC tin tưởng, cam kết sẽ trở thành một trong những đơn vị đồng hành bền vững Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt để kiến tạo và hoàn thiện những quy trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời xây dựng một hệ sinh thái với các dịch vụ chuyên nghiệp, thuận tiện, trọn vẹn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng tầm vị thế thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Minh Trí
Bạn đang đọc bài viết "Trung tâm chứng nhận chất lượng và phát triển doanh nghiệp Đồng hành cùng doanh nghiệp" tại chuyên mục KINH TẾ. Cảm ơn Quý vị đã tìm hiểu những thông tin tư liệu tham khảo về: Tin tức hoạt động của VIỆN NGHIÊN CỨU HỢP TÁC KHOA HỌC KỸ THUẬT CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG về Khoa học, Kỹ thuật, Hợp tác đầu tư, Dự án, Tri thức, Thời đại, Sản phẩm dịch vụ KHKT do Viện phối hợp với đối tác, khách hàng giới thiệu trên Website http://kinhtevadautu.vn/ theo Điều lệ Viện và Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.