Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

25/12/2021 10:38

Để khắc phục những khó khăn đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp của Bộ VHTTDL đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của pháp luật, từng bước góp phần xây dựng công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Bộ VHTTDL xác định phổ biến, tuyên truyền các chính sách mới ngay từ khâu đề xuất chính sách, soạn thảo văn bản, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật; thông tin rộng rãi, kịp thời các dự thảo chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách và soạn thảo văn bản; thực hiện PBGDPL bằng tiếng dân tộc thiểu số;

Công tác nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về PBGDPL được chú trọng. Nội dung, hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường mạnh mẽ. Trong 3 năm 2019-2021, nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân; hàng trăm tin, bài tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được đăng tải…

Nhằm đẩy mạnh PBGDPL trong thời gian tới, Bộ VHTTDL nêu rõ định hướng tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cơ quan, đơn vị về PBGDPL; rà soát các quy định pháp luật liên quan đến công tác PBGDPL để ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL. Ngoài ra, ban hành các Đề án, kế hoạch của Bộ để triển khai PBGDPL theo chuyên đề, đối tượng phù hợp. Xây dựng cơ chế thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia công tác PBGDPL; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng và lĩnh vực, chú trọng nhân rộng và phát huy mô hình, biện pháp PBGDPL, theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL. Phát huy thế mạnh của ngành VHTTDL, hướng về cơ sở, các đối tượng đồng bào các dân tộc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục tập quán trong PBGDPL; tăng cường chuyển đổi số trong PBGDPL.

Ảnh minh họa

Trong tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, Bộ VHTTDL cũng đã tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị, các cơ quan, đoàn thể chủ động thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, áp dụng linh hoạt, kịp thời, phù hợp với từng địa bàn cơ sở, tuyên truyền PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội như facebook, zalo…Hay tuyên truyền thông qua các khẩu hiệu, pano, áp phích, bảng điện tử... trên các tuyến đường cũng như tại các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra còn tuyên truyền qua các hoạt động hòa giải cơ sở, tư vấn pháp luật, tủ sách pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật…

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thì Bộ VHTTDL đã tăng cường sự chỉ đạo và hoạt động công tác PBGDPL các cấp, theo hướng thường xuyên, sâu sát hơn; tiếp tục tổ chức kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ này để đáp ứng tốt yêu cầu của công tác PBGDPL; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của doanh nghiệp đối với pháp luật; cung cấp đầy đủ, có hệ thống thông tin pháp luật trong từng lĩnh vực để phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào cuộc sống góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch.

Từ việc tuyên truyền phổ biến GDPL với các hình thức linh hoạt, đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng dưới nhiều hình thức sáng tạo trong thời gian qua đã truyền tải thông điệp pháp luật kịp thời, nhanh chóng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước. Qua đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần làm cho hệ thống chính trị ở các cơ sở, địa phương hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời góp phần vào công cuộc xây dựng, thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

Theo Hoàng Hoàn TTVH&DL

Bạn đang đọc bài viết "Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022" tại chuyên mục TIN TỨC. Cảm ơn Quý vị đã tìm hiểu những thông tin tư liệu tham khảo về: Tin tức hoạt động của VIỆN NGHIÊN CỨU HỢP TÁC KHOA HỌC KỸ THUẬT CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG về Khoa học, Kỹ thuật, Hợp tác đầu tư, Dự án, Tri thức, Thời đại, Sản phẩm dịch vụ KHKT do Viện phối hợp với đối tác, khách hàng giới thiệu trên Website http://kinhtevadautu.vn/ theo Điều lệ Viện và Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.