“Độc thoại sen” và những nỗi niềm sâu kín của người đàn bà làm thơ tên Liên

Ở Độc thoại sen, Lê Phương Liên đã gửi gắm trong thơ đều dễ đi vào lòng người, đánh thức trong họ những dư âm, những triết lý, chiêm cảm... Đâu đó họ nhận ra bóng dáng mình, bạn bè mình để họ soi chiếu, nghĩ suy và thức nhận.