Bạn có thể đặt bao nhiêu niềm tin vào một người?

Cuộc sống sẽ không thể ý nghĩa và trọn vẹn nếu bạn không có một ai để tin tưởng và nếu có người để bạn đặt niềm tin thì liệu người đó có xứng đáng với sự tin tưởng của bạn?