Những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp BĐS TP.HCM ứng phó trước thách thức đại dịch Covid-19

Thị trường bất động sản đã phải đương đầu với nhiều khó khăn trong 02 năm qua, nay lại rơi vào tình thế “khó chồng khó” bởi dịch COVID-19, nên doanh nghiệp bất động sản cần nỗ lực gấp đôi gấp ba để cầm cự và vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn này.