Kềm Nghĩa đồng hành sẻ chia cùng CB-CNV vượt qua đại dịch Covid-19

Hơn 20 tấn gạo, 12 tấn dưa hấu, 2 vạn trứng gà, nhiều hoạt động hỗ trợ CB-CNV,... đã đến tận tay hơn 2 ngàn thành viên của “đại gia đình Kềm Nghĩa” trong mùa dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.