Du khách quốc tế giảm mạnh trong tháng 3

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên toàn cầu, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3-2020 đạt gần 450 nghìn lượt, giảm 68,1% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 63,8% so với tháng trước.