Covid-19, phép thử với doanh nghiệp Việt

Tác động xấu của dịch bệnh Covid-19 đối với doanh nghiệp trong nước đã thấy rõ, tuy nhiên, mùa dịch bệnh cũng được cho là phép thử, để thấy rõ sức khỏe, khả năng thích nghi, năng lực ứng phó của doanh nghiệp Việt.